Food Inspiration schrijft graag over de voorlopers, de innovatieve ondernemers die de toon zetten voor de komende jaren. Zo schreven we de laatste tijd over vertical farms en landbouwdrones. Toch is dat niet het hele beeld: ook op politiek gebied wordt er steeds grootschaliger ingezet op een meer duurzaam voedselsysteem.

Foto door: Rahi Rezvani

In Nederland was het beleid van Rutte III voornamelijk gericht op kringlooplandbouw, en het is nog te vroeg in het formatieproces om in te schatten waar het nieuwe kabinet zich op gaat richten. Een brede vertegenwoordiging van boeren, wetenschappers, natuurorganisaties en topmensen uit het bedrijfsleven deed eind maart alvast zeven aanbevelingen over zaken die zij nodig achten voor een toekomstbestendig voedselsysteem.

De groep berekende dat er 1,5 tot 2 miljard euro per jaar nodig is voor een succesvolle transitie, waarin een gezonde bodem, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop staan. Dit alles past in de Europese Farm to Fork strategie, waarin veel nadruk wordt gelegd op biologische landbouw.

Nieuwsuur meldt dat de Britse regering in ieder geval het roer omgooit, nu Brexit de ruimte biedt. Het huidige subsidiepatroon, met name gebaseerd op de hoeveelheid land die een boer heeft, wordt de komende zeven jaar gefaseerd afgebouwd. Daarna is de mate van duurzaamheid van een boerenbedrijf bepalend voor de hoogte van de subsidies. 

Verenigde Staten en Canada

Joe Biden, president van de Verenigde Staten, heeft eerder gezegd dat hij de landbouw in zijn land klimaatneutraal wil maken. Een van zijn meest ambitieuze plannen is een ‘koolstofbank’ waarmee boeren beloond worden als ze CO2 in de bodem vastleggen, bijvoorbeeld met groenbemesters. Daarbij is ook landbouw in de Verenigde Staten een gebied waarop discriminatie aangepakt moet worden. Overigens heeft Biden wel kritiek gekregen op de keuze van zijn landbouwminister, Tom Vilsack. Hij heeft veel ervaring, maar heeft volgens critici te nauwe banden met de conservatieve landbouwlobby.

De Canadese regering investeert de komende tien jaar zo’n 125 miljoen euro in landbouw die klimaatverandering tegengaat, maar op een andere manier dan in Groot-Brittannië. De subsidies worden verleend aan regionale samenwerkingsverbanden met boeren in de leiding, met ondersteuning van wetenschappers en andere stakeholders. Marie-Claude Bibeau, minister van landbouw: “Dit plan geeft boeren de leiding om de Canadese landbouw naar een meer weerbare toekomst te sturen voor de toekomstige generaties.” Het plan spreekt bijvoorbeeld over strokenteelt en het aanleggen van natuurlijke windbrekers.