Het zorgteam

De knop is om,
alle randzaken over de rand geduwd.
Verstomd is het gepraat van politici,
adviseurs en zorgverzekeraars
over hoe de zorg efficiënter kan,
slimmer of anders.

Onze opdracht is helder,
de daadkracht in elke vezel voelbaar.
Nu laten zien
waarvoor we zijn opgeleid,
waartoe we op aarde zijn,
nu reiken we de hand.

Iedereen rekent op ons.

We staan klaar voor de zieken,
zorgen voor de kwetsbaren,
troosten de getroffen families,
bieden hoop bij alle angst.

Met compassie en koel verstand
halen we het beste in ons naar boven
om het allerbeste te geven
aan onze zieke patiënten
en angstige cliënten.

Iedereen rekent op ons.

We zijn één team,
van schoonmaker tot medisch specialist,
van baliemedewerker tot directeur,
van geestelijk verzorger tot verpleegkundige.

Meningsverschillen lossen we op,
bruggen worden gebouwd,
offers zonder morren gebracht.

We bezwijken niet
we wijken niet
we staan voor ons vak
en gaan voor de gezondheid
en het welzijn
van de ander.

Nu,
tot in het uur van de dood,
iedereen rekent op ons.

 

- Hans Steenbergen, maart 2020