De Floating Farm in Rotterdam brengt zuivelproducten, onderwijs en research dichter naar de consument als de eerste drijvende zuivelboerderij ter wereld. De productie van deze wereldprimeur is inmiddels in volle gang.

Circulaire zuivelproductie

De Floating Farm is een zelfvoorzienende boerderij met een circulaire productie. Een gesloten keten, gerealiseerd door nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen als water en eten zo efficiënt mogelijk inrichten. Rotterdam wil in 2030 een circulaire stad zijn.  Om dit doel te bereiken worden ondernemers in de stad gestimuleerd om minder producten te gebruiken, de levensduur van producten te verlengen en producten of afval te hergebruiken.

Melkrobots en mestmachines

De focus van de boerderij ligt op de verwerking van verse melk tot zuivelproducten. Daarvoor worden volledig automatische melkrobots ingezet. Deze machines transporteren de melk zelfstandig om het vervolgens te kunnen verwerken en houden daarnaast alle data bij over de koeien. Als er iets mis gaat, en er bijvoorbeeld een koe ziek is, wordt de boer gewaarschuwd.

Om mest en urine als grondstof te kunnen gebruiken staan de koeien op een membraanvloer. De vloer laat urine direct door en laat mest achter in een vastere vorm. Nadat de mest door de mestrobot is verzameld wordt het onder andere omgezet in geconcentreerde meststoffen. De productie van veevoer vindt ook - gedeeltelijk - op de boerderij plaats. Een speciale installatie zorgt ervoor dat het gras zoveel mogelijk eiwitten, vezels en vitaminen bevat.

De eerste drijvende zuivelboerderij ter wereld wordt gebouwd in Rotterdam

Grootverbruikers water, ruimte en energie

Normaliter is de landbouw een grootverbruiker van schoon drinkwater. In het kader van circulariteit en het reduceren van productgebruik zuivert de Floating Farm haar water zelfstandig. Enerzijds wordt urine omgezet naar veilig drinkwater, maar ook regenwater wordt gefilterd.

Hoezo floating farm?

Als alternatief voor schaarse grond, wordt de Floating Farm drijvend in de Merwe-Vierhaven opgebouwd. Op zondagmiddag 1 juli arriveerde vanuit Zaandam het eerste onderdeel; een 2.800 m2 groot drijflichaam. De haven biedt een perfecte locatie voor de aan- en afvoer van vee, voer, en mest, maar ligt tegerlijkertijd ook dicht bij de eindgebruiker. Zo komen de consumenten letterlijk dichter bij de productie te staan.

Educatie

De Floating Farm biedt een thuis aan 40 koeien, die samen ongeveer 800 liter melk per dag produceren. Om de bezoekers ook inzicht te geven in het proces van zuivelbereiding, wordt dit proces zo transparant mogelijk ingericht. Naast een kijkje in het productieproces, is er ook ruimte voor educatie op het gebied van innovatieve landbouw technieken en zal er verder onderzoek worden gedaan naar circulaire productie.

De eerste drijvende zuivelboerderij ter wereld wordt gebouwd in Rotterdam

Producten

Op dit moment zijn er slechts twee kunstof koeien te spotten in de Merwe-Vierhaven, maar daar komt snel verandering in. Naar verwachting opent de boerderij haar deuren eind 2018. De consument kan dan direct bij de zuivelwand zijn melk tappen of vlees kopen dat afkomstig is van de Floating Farm koeien.