Cacaoboeren staan onder druk; Food Inspiration werkt samen met het Google Food Lab om cacaoboeren te helpen en we hebben jouw hulp nodig!

Meer dan 90% van het wereldwijde cacao-aanbod wordt geproduceerd door kleine boeren op zelfvoorzienende bedrijven die geen voordelen hebben van de grootschalige moderne technieken op gebied van oogsten, management en opbrengst. Hun rendement is laag; wat er nu heeft geleid tot onzekerheid in de keten; cacaoprijzen stegen met 13% in 2015, terwijl andere 'raw materials’ in prijs zakten.

75% van de cacao komt uit Ivoorkust en Ghana, waar de gemiddelde cacaoboer ver onder de internationale armoedegrens leeft. Boeren - en cacaobomen - vergrijzen, niet-duurzame landbouw verpest bodems en kinderarbeid is schering en inslag op cacaoplantages. Veel boeren moedigen hun kinderen aan om het harde leven van de cacaoproductie te verlaten en nieuwe kansen elders te zoeken. Dit alles is slecht nieuws voor cacao en dus chocolade!

De focus van deze ‘Hackathon’, of Chocothon zoals we het noemen, is om te experimenteren met nieuwe ideeën. We hopen dat hackers, binnen 1 weekend een gratis, mobiele kennis-app ontwikkelen die door kleinschalige cacaoboeren en kan worden gebruikt om hun opbrengst en oogst te verbeteren.

We zijn op korte termijn dringend op zoek naar organisaties die zich willen verbinden aan dit evenement, dat gehouden wordt in augustus 2016 in Accra, Ghana. Neem contact op met Lukas Vlaar (lukas@shootmyfood.com) als je een bijdrage wilt leveren of als je meer wilt weten over de Chocothon!